Občina Škofja Loka in upravljalec pokopališča Lipica, Akris d.o.o., obiskovalce in uporabnike javnih storitev Centralnega pokopališča Lipica obveščata, da bodo v pomladnih mesecih na pokopališču Lipica potekala vzdrževalna dela in ureditev okolice.

Urejanje okolice se bo najprej pričelo z obrezovanjem drevja, večinoma brez, posajenih na vzhodni in zahodni strani centralnega poslovilnega objekta. Sledilo bo obsežno obrezovanje žive meje (cipres) okoli pokopališča. Na vzhodni strani objekta bo izvajalec opravil zemeljska dela zaradi vzdrževanja električne napeljave. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del v centralni poslovilni dvorani pokopališča, kjer bo zamenjano dotrajano stavbno pohištvo (vsa okna, vhodna in notranja vrata, vključno s potrebno obnovo električnih inštalacij in delno tlaka), bo treba novemu vhodu v dvorano prilagoditi tudi asfaltno površino in tlakovanje pred vhodom. Obnovljen bo tudi pripadajoči del strehe objekta.

Obiski grobov in žal, tudi poslovilni obredi, bodo v času izvajanja del lahko moteni. Izvajalci imajo navodilo, verjamemo pa, da se bodo zagotovo potrudili, da bodo dela čim manj moteča za spokojnost in mir na pokopališču. Vse obiskovalce pokopališča prosimo, da v času izvajanja del na območju pokopališča upoštevajo navodila in obvestila izvajalcev del ter upravljavca in predvsem sami poskrbijo za lastno varnost.