Po obnovi mrliške vežice na Mestnem pokopališču Škofja Loka in popravilu ter pleskanju južnega dela pokopališkega zidu je občina Škofja Loka letos obnovila še južni vhod na pokopališče.

Obnova je obsegala konservatorsko restavratorsko sanacijo poškodovanih delov portala, kovinskih vrat in zamenjavo pločevine na strehi ter obrob.

Več o tem si lahko preberete tukaj.